Do wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pozostało:

 

 

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku stosowania EDM.

Do chwili nowelizacji ustawy obowiązujący termin wprowadzenia EDM to 1 styczeń 2018 r.

Nowelizacja ustawy zakłada również zróżnicowanie terminów wchodzenia w życie obowiązków związanych z EDM. Zmieniany art. 56 ustawy wprowadza następujące daty:

 1. w odniesieniu do recepty:
  • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 – do 31 grudnia 2018 r.;
  • obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2020 r.;
 2. w odniesieniu do skierowania:
  • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019 r.;
  • obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2021 r.;
 3. pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy):
  • obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2019 r.;
  • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM – do 31 grudnia 2019 r.;
  • obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 – od 1 stycznia 2021 r.

Więcej na stronie MZ …..